Velkomen til Proffveka Stryn 2021

9. - 13. august 2021
Deltakarar og trenarar Proffveka 2017

I haven’t been everywhere, but it’s on my list

Proffveka 2020 er no gjennomført for 11. gong. Vi som arrangørar er strålande fornøgd med gjennomføringa og vil takke alle spelerane, trenerane og alle andre som har bidrege til å gjort Proffveka 2020 til eit vellukka arrangement. 

Planane for 2021 er sjølvsagt ikkje klare endå men vi har likevel opna for å søke. Håpar vi ser deg :-)

Kvalitet - Glede - Utvikling

Proffveka i Stryn er eit tilbod til ambisiøse gutar og jenter mellom 13 og 15 år (fødd 2006-2008) som ynskjer å satse på fotball! Maksimalt 76 utespelarar (38 gutar og 38 jenter) og 12 keeparar vert plukka ut til å delta gjennom innsende søknader.

Proffveka i Stryn tilbyr topp kvalifiserte trenarar som gjev gode utviklingsmoglegheiter, tilbakemeldingar og eit innblikk i kva som krevst for å bli ein topp fotballspelar.

38667160_2105570956128114_96235583720285
"Proffveka i Stryn er eit tilbod til ambisiøse gutar og jenter mellom 13 og 16 år som ynskjer å satse på fotball!"